Corten

En el procés d`oxidació de l’Acer Corten es crea una capa d’òxid impermeable a l’aigua, que impedeix que l’oxidació continuï al seu interior. Aquesta oxidació superficial protegeix l’Acer Corten de la corrosió atmosfèrica, per la qual cosa no es requereix cap altre tipus de protecció.